DALEPH ACOMPANYA A L’AJUNTAMENT DE SABADELL EN L’ELABORACIÓ D’UNA EINA D’ANÀLISI DE COSTOS DELS SERVEIS DE LA CARTERA D’ACCIÓ SOCIAL DE LA MÀ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Daleph, de la mà de la Diputació de Barcelona, ha acompanyat a l’Ajuntament de Sabadell en la implantació d’accions de millora per al servei d’Acció Social en el marc del Catàleg de Serveis que la Diputació. Les accions de millora, molt centrades en el desplegament d’eines de gestió, pretenen implantar una metodologia de treball per a la millora continua i la implicació de les persones de l’organització en la presa de decisions. En concret, l’acompanyament s’ha centrat, per una banda, en el desplegament d’una estructura estandarditzada de cartera de serveis; i d’una altra, en desenvolupament d’una eina d’anàlisi de costos dels diferents serveis d’Acció Social.

En particular, l’eina d’anàlisi de costos generada persegueix tres objectius: disposar d’una estructura estàndard per analitzar el cost d’un servei de la Cartera de Servei d’Acció Social; quantificar el percentatge de cost d’un servei respecte el cost del global de la cartera; i obtenir indicadors de cost unitaris que permetin prendre decisions sobre el model de prestació de servei.

Durant els tallers celebrats amb el personal d’Acció Social per conceptualitzar i aterrar l’eina, s’ha procurat quantificar els esforços econòmics i humans dedicats tant en termes globals com desagregats per diferents serveis. En aquest sentit, que els professionals que gestionen els serveis facin una retrospecció detallada de quant costen és essencial per millorar el procés de prestació, al mateix temps que es genera un major i millor impacte en els beneficiaris. La Diputació de Barcelona en parla aquí.

Més despesa pública no sempre implica una millor prestació de servei, per la qual cosa reflexionar en la forma en què s’han dissenyat serveis públics permet optimitzar els recursos propis i a establir noves línies estratègiques donant prioritat a aquells àmbits que més ho necessitin.

Els comentaris estan tancats.