Daleph acompanya a l’Ajuntament de Barberà del Vallès en l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM)

Daleph està acompanyant a l’Ajuntament de Barberà del Vallès en l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM).

El Pla d’Actuació Municipal és una eina cabdal de planificació de les polítiques municipals, que materialitza el compromís polític dels responsables municipals, mitjançant l’establiment dels objectius i actuacions a realitzar durant el mandat. A la vegada, s’erigeix com una eina que permet comunicar a la ciutadania i al personal de la corporació l’acció del govern en termes d’accions planificades i evolució de l’activitat. Si bé és cert que no existeix una metodologia única per a l’elaboració d’un PAM, sí que cal tenir present que tots es regeixen sota uns mateixos criteris: englobar els grans reptes de ciutat, un document flexible i obert a la ciutadania, ha de garantir un percentatge alt de compliment i ha de comptar amb un sistema d’indicadors de seguiment pel seu compliment.

En els darrers mesos, s’han celebrat diferents trobades entre l’equip de govern, partits de l’oposició i personal tècnic amb l’objectiu d’elaborar un document el màxim de consensuat possible. En aquest sentit, el passat 15 de febrer es va celebrar una sessió oberta al conjunt de la plantilla de l’Ajuntament on es van treballar els principals eixos, objectius i accions que formaran part del PAM.