Daleph acompanya a la Diputació de Barcelona en la elaboració d’una guia tècnica de registre de l’Hèstia a l’equip de serveis socials de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

Un any més, l’equip de gestió pública de Daleph col·labora amb la Diputació de Barcelona en l’impuls d’accions de millora contínua en els Serveis Socials Bàsics. En aquesta ocasió, l’enfocament s’ha centrat en l’elaboració d’un manual de registre unificat per a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Les Franqueses del Vallès.

El principal objectiu d’aquest assessorament és establir criteris comuns de registre i conscienciar els professionals sobre la importància i els beneficis del mateix. Per dur a terme aquesta tasca, s’ha emprat Hestia, un sistema d’informació i gestió que permet la gestió i tramitació d’expedients, l’emmagatzematge de dades relatives a la història social de la persona usuària, així com l’automatització de processos d’extracció i explotació d’informació, facilitant la interoperabilitat i intercanvi de dades amb altres ens locals.

Durant els propers mesos, es duran a terme múltiples sessions de treball amb els equips de professionals dels Serveis Socials. Aquestes sessions tenen un doble objectiu: d’una banda, desenvolupar eines específiques de gestió i, d’altra banda, implicar l’equip professional en la identificació i implementació d’oportunitats de millora.

Aquest projecte reflecteix el compromís continu de Daleph i la Diputació de Barcelona en la millora dels Serveis Socials Bàsics, així com en el reforçament de les eines i processos que permeten una atenció més eficient i centrada en les necessitats de les persones usuàries.