DALEPH ACOMPANYA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN LA ELABORACIÓ D’UNA GUIA TÈCNICA DE REGISTRE DE L’HÈSTIA A DOS ENS LOCALS

Un any més, l’equip de gestió pública de Daleph ha acompanyat a la Diputació de Barcelona en els projectes d’accions de millora contínua als Serveis Socials Bàsics en el marc del seu Catàleg de Serveis, en concret, en l’elaboració d’un manual de registre unificat per a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials del Consell Comarcal del Bages i de Sant Cugat del Vallès.

L’objectiu principal de l’assessorament ha estat establir criteris comuns de registre i sensibilitzar als i les professionals de la importància i beneficis del registre. L’aplicatiu utilitzat per a registrar es denomina Hèstia i és un sistema d’informació i gestió que permet gestionar i tramitar expedients, emmagatzemar totes les dades relatives a la història social de la persona usuària i automatitzar els processos d’extracció i explotació de la informació recollida, així com facilitar la interoperabilitat i intercanvi de dades amb altres ens locals.

Així doncs, en aquests darrers mesos, s’han celebrat múltiples sessions de treball amb els equips de professionals dels Serveis Socials amb un doble objectiu: en primer lloc, desenvolupar eines específiques de gestió i, en segon lloc, implicar l’equip professional de serveis socials per a la identificació i implementació d’oportunitats de millora.