DALEPH ACOMPANYA A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN LA ELABORACIÓ D’UNA DIAGNOSI ORGANITZATIVA DELS SERVEIS SOCIALS DE LLINARS DEL VALLÈS

El darrer mes de gener, l’equip de gestió pública de Daleph va donar inici al projecte de diagnosi organitzativa dels serveis socials de l’Ajuntament de Llinars del Vallès en el en el marc del Catàleg de Recursos de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu d’aquest projecte, seguint les línies d’actuació de la Diputació, és enfortir els serveis socials de Llinars del Vallès i situar-los en el centre de l’acció del govern, per tal d’avançar en la consolidació del sistema de serveis socials com a quart pilar de l’Estat de Benestar.

L’abast del projecte consisteix en la realització d’una anàlisi organitzativa del servei amb la premissa d’identificar oportunitats de millora i plantejar conjuntament amb l’equip de professionals propostes per avançar cap a un sistema més eficient i de més qualitat, facilitant el canvi i la millora contínua en l’organització.

Per fer-ho, en els propers mesos es desenvoluparan sessions de treball grupals amb l’equip de serveis socials per tal d’afavorir una comunicació dinàmica i propera amb les professionals de serveis socials i la Diputació de Barcelona per trobar les millors solucions als aspectes organitzatius que s’han d’afrontar per oferir un millor servei a la ciutadania.