DALEPH ACOMPANYA A ACTE ESPANYA EN EL SEU PROCÉS DE REFLEXIÓ ESTRATÈGICA

El passat dimarts 5 de setembre l’equip d’Empresa, Territori i Sostenibilitat de Daleph va celebrar el primer grup de treball dins del marc de reflexió estratègica d’ACTE Espanya. ACTE (Associació de Col·lectius Tèxtil d’Europa) es troba representada per diversos ajuntaments i entitats del territori, els quals es troben immersos en l’esmentat procés de reflexió estratègica per revitalitzar i enfortir les sinergies del sector tèxtil. Concretament, van participar els ajuntaments de Terrassa, Sabadell, Manresa i Igualada; la Diputació de Barcelona i entitats representatives del sector tèxtil català com el TecnoCampus Mataró (a través del seu programa d’innovació tèxtil Reimagine Textile), Fagepi i MODACC.

A tall de síntesi, el projecte persegueix una triple finalitat:

  1. Determinar les prioritats individuals i col·lectives dels socis i establir el marc de treball futur.
  2. Posar en comú, compartir idees i reflexionar conjuntament sobre l’estratègia a desenvolupar.
  3. Traçar el full de ruta per als pròxims anys de l’organització.

Durant la sessió de treball es va realitzar un primer retorn dels testimonis recollits a través de les entrevistes individuals realitzades als socis durant els darrers mesos. Aquest exercici va permetre identificar els principals reptes mitjançant els quals ACTE és susceptible d’obrir-se pas i enfortir la seva estratègia col·lectiva en el sector tèxtil. Ja en una segona part de la sessió, s’obrí un torn de participació facilitant l’aportació de diferents suggeriments envers les reflexions presentades i, finalment, es dugué a terme una priorització dels reptes identificats mitjançant una dinàmica de votació.

Tant els socis participants d’ACTE Espanya com l’equip d’Empresa, Territori i Sostenibilitat de Daleph fan un balanç positiu de l’obertura del present procés de reflexió. Es concep com una gran oportunitat per reforçar la vinculació del sector amb els diferents municipis, els quals guarden una forta tradició cultural i econòmica relacionada amb el sector tèxtil. En aquest escenari, s’espera que ACTE s’erigeixi com a actor clau capaç de dirigir els propòsits i reptes dels socis vinculats.