DALEPH ACOMPANYA L’ELABORACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (CEDEX)

Daleph està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Igualtat amb el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX); una institució pública dotada de múltiples unitats tècniques que recolzen, tant a l’administració pública, com a empreses privades, en àmbits relacionats amb les tecnologies de la enginyeria civil, l’edificació i el medi ambient.

Fruit d’aquest col·laboració s’està generant una estratègia transversal d’igualtat de gènere, enfocada en àmbits en els que l’organisme pot incidir, i estableix mesures directes relacionades, per exemple, amb la selecció i promoció professional; la conciliació i la corresponsabilitat; la cultura organitzacional o els projectes d’investigació.

Per a la redacció i estructuració del Pla, Daleph està seguint la normativa vigent, prestant especial atenció a la Llei 17/2022, de 5 de setembre, per la que es modifica la Llei 14/2011, d’1 de juny de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, així com les directrius que marca Horitzó Europa. S’espera, d’aquesta manera, establir un document complet, efectiu i alineat amb les directrius més actuals en matèria d’igualtat.