Convocatòria Erasmus + 2017

La Comissió Europea ha publicat la convocatòria genèrica del programa Erasmus + per a 2017, que i està oberta a la participació de qualsevol entitat pública o privada que treballi en l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport.

La convocatòria comprèn les següents accions del programa Erasmus +:

  • Acció clau 1: Mobilitat de persones per motius d’aprenentatge.
  • Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques.
  • Acció clau 3: Suport a la reforma de les polítiques.
  • Activitats Jean Monnet.

La convocatòria compta amb un pressupost global de 2.157,1M € que es desglossa per àmbits com s’indica a continuació:

  • Educació i formació: 1.905,4M €.
  • Joventut: 209,1M €.
  • Jean Monnet: 10,8M €.
  • Esport: 31,8M €.

 

En particular, en el marc de l’Acció clau 3 s’ha obert una convocatòria de propostes de suport a les associacions entre autoritats locals i regionals i empreses en matèria d’aprenentatge en el lloc de treball i formació d’aprenents, enfocada a salvar la bretxa entre les esferes educativa i empresarial, millorar l’adequació de l’ensenyament i formació a les necessitats del mercat laboral i reforçar l’excel·lència.

El pressupost amb què s’ha dotat aquesta convocatòria específica ascendeix a 6 M €, que s’assignarà per a la concessió de subvencions entre 250.000 € i 350.000 €. La data límit per presentar candidatures és el proper 17 gener 2017.

 

Més informació a:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls-for-proposals-tenders/2016-eac-a03_en

http://gaue.diba.cat/erasmus-esport/#convocatories

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/ka3-%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learning-and-apprenticeships_en

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/384/06&from=EN

 

Font: Butlletí dels Governs Locals i d’Europa, Diputació de Barcelona.