BRETXA SALARIAL: DIFERÈNCIES ENTRE DONES I HOMES EN L’ECONOMIA INFORMAL

Al programa Espai Obert de Cerca de Feina, el servei d’orientació laboral que Daleph gestiona per a Càritas Diocesana de Barcelona, atenem persones migrades en diferents situacions administratives. La majoria d’ elles no disposen de permís de treball.

Després d’analitzar les ocupacions aconseguides per les persones del programa, observem que a l’economia informal es reprodueixen diferències de gènere similars a les de l’economia formal. D’una banda, es posa de manifest que la majoria de les dones s’insereixen al sector domèstic, mentre que la major part dels homes es dediquen a la construcció.

D’altra banda, trobem diferències salarials segons gènere. Les dades de l’INE per a Catalunya situen la bretxa salarial de l’ocupació regulada en el 20,6% (INE, 2019). Això contrasta amb la informació disponible al programa, que sembla situar la retribució de les dones en una posició més avantatjosa que la dels homes. Així, mentre que les dones perceben una mitjana de 7,95€/hora en l’economia informal, els homes perceben 7,40€/hora. Això suposa que el nivell d’ingressos de les dones és de mitjana un 7,43% superior al dels homes.

No obstant això, hi ha diversos factors que s’han de considerar per posar en context aquestes dades. La majoria de les dones aconsegueixen ocupacions amb una dedicació setmanal inferior i de menor estabilitat, per exemple, realitzant hores puntuals de cura de persones grans o de neteja a particulars. D’aquesta manera, tot i que el salari per hora de les dones sigui superior, sovint obtenen ingressos mensuals inferiors en treballar menys hores en còmput global.

Finalment, tot i que el preu per hora de l’economia submergida s’assembla al de l’SMI, val a dir que l’ocupació en situació irregular, tant de dones com d’homes, no permet garantir els drets laborals bàsics ni unes condicions de vida digna. Des d’Espai Obert treballem per visibilitzar aquesta situació i empoderar les persones migrades amb l’objectiu que puguin accedir al mercat regular i millorar així la seva qualitat de vida.