9 DE DESEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓ

Ahir, 9 de desembre, va ser el Dia Internacional contra la corrupció. La corrupció és una pràctica que afecta a tots els àmbits de la nostra societat, i les administracions públiques, en tant que garants de l’interès general, han d’establir els mecanismes necessaris per fer-li front.

Aquest any, la celebració del Dia Internacional contra la corrupció va venir marcada pel procés d’implementació de Plans antifrau en què estan immersos els ens locals. La implementació d’un Pla antifrau és una exigència de l’Ordre HFP/1030/2021 per aquells ens locals que vulguin optar a gestionar projectes amb càrrec a Fons Next Generation.

Els Plans antifrau, doncs, són l’inici del que ha de ser una política de major fiscalització dels recursos públics, i que ha de portar al conjunt d’administracions a establir mecanismes de lluita contra tota forma de corrupció.

Els comentaris estan tancats.