80 PERSONES OBTENEN EL PERMÍS DE TREBALL GRÀCIES A L’ACOMPANYAMENT DE DALEPH

Espai Obert de Cerca de Feina, el programa d’orientació laboral que Daleph gestiona per a Càritas Diocesana de Barcelona, ha conclòs l’any 2022 amb un rècord històric en quantitat de regularitzacions aconseguides.

Es tracta de 80 persones que han pogut obtenir un NIE i accedir al mercat de feina formal, la qual cosa representa un increment del 56 % respecte al total de regularitzacions que s’havien assolit l’any anterior. D’entre els contractes obtinguts durant el 2022, un 65% es van realitzar a través de programes amb finançament públic (com per exemple, la línia de subvenció ACOL) i un 14 % en el sector domèstic. El 21 % restant van ser ocupacions pertanyents a altres sectors econòmics com ara el de la construcció o la indústria manufacturera, entre d’altres.

Els 7 anys d’experiència que té Daleph en la prestació d’aquest servei i la capacitat d’adaptació durant els darrers temps seguint l’actualitat de les convocatòries públiques així com els canvis de normativa en matèria d’estrangeria, han permès brindar a les persones més vulnerables el millor acompanyament i assolir aquestes fites. Així, durant el 2022, Daleph ha elaborat i impartit noves càpsules sobre els procediments pràctics del procés de regularització o sobre les novetats del Reglament d’Estrangeria. Al seu torn, ha continuat orientant les persones a través de tutories individualitzades i activitats d’autogestió grupals perquè cadascuna d’elles pugui sentir-se acompanyada en el seu camí cap a la inserció laboral. Aquestes xifres animen a prosseguir la tasca que Daleph porta a terme perquè les persones amb més necessitats puguin accedir a condicions de feina dignes.