22F: DIA DE LA IGUALTAT RETRIBUTIVA

El 22 de febrer és el Dia de la Igualtat Retributiva i des de Daleph volem fer-ne promoció perquè hi estem compromeses.

Quan es parla de la desigualtat salarial entre dones i homes es fa referència al valor monetari i social d’una mateixa feina que fan ambdós gèneres, però que és diferent i en detriment de les dones, en conseqüència del masclisme sistèmic que vivim. Actualment, aquest és un dels reptes més grans que tenim com a societat en matèria d’igualtat de gènere.

Per a la gran majoria de dones, a escala mundial i local, la gran dificultat per aconseguir l’equilibri entre les esferes de vida productiva i vida reproductiva genera el que l’ONU nomena “penalització de la maternitat”, i que provoca greus desavantatges econòmics. Al cap i a la fi, generalment, són les dones les que redueixen la seva jornada laboral per dedicar-se a feines no remunerades de l’àmbit de les cures i la llar. També són les dones les que estan més presents en sectors laborals pitjor remunerats, que no per casualitat són feines de cures, com la infermeria, l’educació i els serveis de neteja. Per això, entre altres motius, es parla de feminització de la pobresa.

Altres causes que expliquen la desigualtat retributiva tenen relació amb els murs invisibles que, en forma de sostre de vidre i biaixos de gènere cognitius, discriminen les dones, condicionant la seva carrera professional.

La bretxa salarial de gènere a Europa se situa al 14% i a escala mundial s’eleva al 23%. A l’Estat Español, els homes guanyen un 11,82% més a l’any, això significa que les dones han de treballar 109 dies més a l’any per guanyar el mateix que els homes.

El Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’Igualtat Retributiva entre Dones i Homes estableix les mesures que han de seguir les empreses per contribuir a aplicar de manera eficaç el principi d’igualtat retributiva. Així, totes les empreses tenen l’obligació de fer un registre retributiu de tota la plantilla i posar-lo a disposició de consulta dels i les representants dels treballadors i treballadores.