LES AGENDES URBANES: REFLEXIONS DES DE L’EXPERIÈNCIA (I)

Acabem d’acabar un intens procés en el qual hem assistit a diferents entitats locals en l’elaboració dels seus plans d’acció de l’Agenda Urbana Espanyola (AUE) en resposta a les subvencions concedides per la Subdirecció General de Polítiques Urbanes (Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana – MITMA) com a projectes pilots de l’AUE, d’acord amb la Inversió 6, de la Component 2 del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR – Next Generation EU).

Han estat vuit mesos durs i igualment enriquidors. A Daleph hem participat en l’elaboració de set plans d’altres tants municipis en quatre Comunitats Autònomes. Municipis molt diferents com a grandària poblacional, situació geogràfica, renda per càpita o realitat social i econòmica però que, en aquests processos de planificació, comparteixen una sèrie de trets comuns que, una vegada debatuts internament, ens agradaria compartir i així contribuir a l’aprenentatge comú, efecte demostratiu i arrossegament d’altres municipis que ha pretès el MITMA amb la seva convocatòria d’ajudes per a “projectes pilot”.

Atès que les nostres reflexions poden ser extenses, i donar lloc a un informe i no a un blog, tractarem de sintetitzar-les, a manera de fases, i dividir-les en tres posts consecutius, dedicant cadascun d’ells a una qüestió diferent: a l’Agenda Urbana Espanyola com a referent metodològic dels plans d’acció (aquest post); a les entitats locals promotores (segon); i, a la convocatòria d’ajudes MITMA (tercer). Anem a això…

1. L’eina funciona… i serveix per a tota mena de realitats locals. La proposta metodològica que planteja l’AUE basada en línies d’actuació (291) i objectius (10 estratègics i 30 específics) en termes generals funciona i pot aplicar-se a qualsevol municipi o territori que vulgui millorar la seva sostenibilitat. Lògicament, cadascun d’ells, en funció del seu propi diagnòstic, haurà d’aplicar-la a la seva pròpia realitat i ajustar les seves actuacions o projectes a cada objectiu o línia.

2. Però convindria una certa revisió. En la nostra opinió, són vàlids els 10 grans objectius plantejats per l’AUE, no obstant això, es troba a faltar que algunes polítiques urbanes, englobades en alguns d’ells, tinguin un tractament diferenciat. Una proposta: l’OE6 (Cohesió social i cerca de l’equitat) és massa ampli i no recull adequadament qüestions en les quals es treballa activament per part dels nostres municipis, per exemple: la cultura, l’esport, la sanitat, l’educació.

Tampoc hi ha un tractament diferenciat d’un dels problemes més apressants de molts dels nostres territoris: el problema demogràfic i el despoblament (encara que aquest pot entendre’s com una cosa transversal a la resta d’objectius).

També hauríem de revisar el sistema d’indicadors proposats. Tant les Dades Descriptives com els Indicadors de Seguiment i Avaluació requeririen una reflexió si volem que compleixin la seva funció. Els primers per ser obsolets (un indicador amb més de deu anys no és útil) i els segons per la dificultat de la seva obtenció (moltes ciutats manquen de dades o depenen de múltiples fonts per a la seva obtenció).

3. Encara cal fer molta pedagogia. Des de la seva aprovació en 2019 pel Consell de Ministres, l’Agenda Urbana Espanyola ha hagut de diferenciar-se i explicar-se enfront d’altres “agendes” i alguns “prejudicis”. L’AUE és una de les “polítiques palanca” que té l’Estat per a respondre a les metes i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que planteja l’Agenda 2030 i, per tant, si es treballa en la metodologia que proposa, el pla d’acció local resultant estarà necessàriament alineat amb l’agenda de les Nacions Unides.

Un altre aclariment important que ens veiem en la necessitat d’assenyalar: l’AUE no és un document “urbanístic”, sinó que respon a les diferents polítiques “urbanes” que ajuden al desenvolupament sostenible a les ciutats i, com a tal, ha de treballar-se de manera holística, transversal, horitzontal i verticalment entre tots els actors que viuen i treballen pel desenvolupament de la ciutat.

4. L’AUE requereix adaptar el seu llenguatge per a ser comprensible per la ciutadania. A la confusió terminològica anteriorment exposada caldria afegir la tecnicitat del seu llenguatge, pensada per als planificadors o programadors, però allunyada de “no entesos” en la matèria.

Si volem acostar l’agenda a la ciutadania hem de fer-la comprensible per a qualsevol persona interessada. Ens consta que la SG de Polítiques Urbanes és conscient d’això i així ha presentat una guia divulgativa dels seus continguts (https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/aue/60-guia_divulgativa_aue.12.06.20.pdf) i fins i tot una altra per a estudiants d’educació primària (https://cdn.mitma.gob.es/portal-web-drupal/aue/guiaauedigital.pdf).

Des de Daleph, també hem volgut contribuir a aquesta idea i també hem incorporat als nostres processos participatius un curs en línia perquè qualsevol persona interessada pugui conèixer, de manera amena i senzilla, que reptes planteja (https://agendaurbana.info/curso-online-agenda-urbana/). No obstant això, creiem que encara queda molt per fer…

5. Que difícil hauria estat aquest procés sense el constant suport del MITMA? El compromís de la SG de Polítiques Urbanes amb el procés que han iniciat les ciutats beneficiàries mereix destacar-se perquè no és molt comuna. Angela de la Creu i Sonia Hernández s’han multiplicat en aquests mesos, traient temps d’on no ho tenien, de les seves vacances… i sempre amb la seva millor disposició i somriure. Hores i hores, bé de manera presencial, bé de formació en línia, per a tractar d’explicar, fins i tot en l’últim racó, de què va això de la sostenibilitat urbana i perquè l’AUE pot ser un bon instrument per a millorar-la. Aprofitem aquestes línies per a agrair la seva disponibilitat i complicitat. Sens dubte, grans aliades.

I fins aquí les nostres primeres reflexions sobre la utilitat de l’AUE. En el següent post analitzarem l’experiència acumulada amb els ajuntaments amb els quals hem treballat en els seus respectius plans d’acció local.

Equipo Desenvolupament Urbà Sostenible de Daleph

Per a una major informació sobre el treball que desenvolupa Daleph en aquests processos d’assistència tècnica vinculats a l’AUE, recomanem una visita a la web: https://agendaurbana.info/.

Deixeu un comentari