Transparència i compliment normatiu i ètic a l’empresa

Els organismes que treballen per la prevenció i investigació de la corrupció, entesa com l’abús d’un càrrec per a l’obtenció d’un benefici particular, alerten de la importància d’establir mecanismes de prevenció i detecció de la corrupció a l’administració pública, i la bona pràctica que suposa la posada en marxa de normes i controls interns també a les empreses, especialment quan aquestes es relacionen amb l’administració. La contractació pública i la gestió dels conflictes d’interès, potencials o reals, són dues àrees significatives – tot i que no les úniques-, que convé posar sota escrutini tant en les organitzacions públiques com en les privades que s’hi relacionen.

Daleph treballa al servei de l’administració des de fa més de 20 anys. La nostra tasca professional fa anys que ens va conduir a reflexions en aquesta mateixa línia, que van desembocar a dotar-nos d’una política pròpia de compliment. Aquesta política es concreta en l’aprovació del Codi de conducta de Daleph, que tota la plantilla de l’empresa coneix, ha assumit i subscrit mitjançant signatura, i que estableix un marc per una actuació correcta tant des del punt de vista ètic com de respecte a la normativa vigent.

El model de compliment de Daleph consta, a més del propi Codi de conducta, de:

  • Una línia ètica al servei de tota la plantilla.
  • Un conjunt de protocols i procediments que fixen les regles de relació de Daleph amb l’administració, especialment pel que fa a la contractació pública.
  • Un sistema de registre i certificació del compliment efectiu dels processos de control establerts.
  • Un Comitè de compliment integrat per tres persones de l’empresa i un assessor extern, que vetlla pel desplegament i compliment del codi i els protocols que se’n deriven, i efectua recomanacions d’actuació en cas de detectar alguna incidència.

En la relació amb l’administració, malgrat els legisladors hagin aprovat regles i previst procediments, les empreses ens podem trobar amb incerteses a l’hora d’interpretar unes i altres, i en aquestes situacions convé tenir la brúixola ben a mà, per no perdre el nord.  Avui podem afirmar que aquest model ha resultat ser la nostra brúixola. Ha estat clau a l’hora d’aportar solidesa, transparència i tranquil·litat tant als directius com al conjunt d’empleats/des de Daleph, i constatem que es tracta d’una eina molt poderosa, que possiblement convindria estendre de manera molt més ferma a dins de la pròpia administració.

 

Deixeu un comentari