POSADA EN MARXA DEL PLA DE MODERNITZACIÓ DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT EMPRESARIAL

La posada en marxa del Pla de Modernització dels Polígons d’Activitat Empresarial per a la província de Barcelona dotat amb 30M EUR és, sens dubte, una bona notícia. Em sembla un reconeixement a la necessitat d’intervenir en la modernització d’uns espais que no han progressat a la mateixa velocitat que la realitat econòmica però, sobretot, a la importància d’aquests espais per a la vida municipal en les seves diferents dimensions.

Com és notori, aquests polígons presenten, per la seva gènesi, una sèrie de limitacions que a hores d’ara es podran abordar: des de la inexistència o estat d’algunes infraestructures (que ja eren bàsiques fa 10 anys), passant per la necessitat de pensar en models de mobilitat sostenible, la seva integració amb els espais residencials o, per exemple, la ja imperant necessitat de trobar models de sostenibilitat que permetin fer inversions i manteniment de forma regular i no cada molts anys, en el millor dels casos.

Aquest Pla de Modernització és el primer intent decidit (almenys per la seva dotació econòmica) d’abordar la realitat d’aquests espais que es porta a terme en els últims anys. És cert que hi ha hagut iniciatives que permetien la intervenció en els polígons d’activitat, per exemple a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional però, des de la perspectiva local, és un bon marc per plantejar intervencions que, d’altra banda, són absolutament necessàries.

No obstant això, crec que a més de la utilitat pràctica (de resoldre situacions quotidianes que es produeixen en aquests espais) ha d’ajudar a fer més competitives a les empreses i el seu entorn. En aquest sentit, em sembla que la posada en marxa del Pla és una bona oportunitat per dur a terme una reflexió en paral·lel sobre quin tipus de polígons volem per a les nostres ciutats i per tant quina funció i quins serveis han de tenir; no sigui que els arbres ens impedeixin veure el bosc.

Albert Sala

 

Deixeu un comentari