UN ANY MÉS, DALEPH COL·LABORA EN ELS CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Daleph porta més de 15 anys col·laborant en els Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI), projecte que lidera la Diputació Barcelona. Aquest any participarem en els Cercles de les Oficines Municipals d’Informació en Consum (OMIC), de Seguretat Alimentària (SAM) i dels Serveis Socials (SS).

Els CCI es configuren com un mètode de treball amb periodicitat anual en l’àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, amb tres grans objectius:

  • Mesurar, comparar i avaluar els resultats, a través d’uns indicadors comuns
  • Formar un grup de treball per intercanviar experiències.
  • Impulsar la millora dels serveis.

Actualment, el 95% dels municipis de més de 10.000 habitants de la província de Barcelona participen en almenys un Cercle (77 municipis, sobre un total de 81).

Aquests projectes proporcionen a Daleph l’oportunitat de constituir un equip intern de professionals experts en:

  • Anàlisi de dades.
  • Interpretació evolutiva de les dades.
  • Comparació de les dades entre ens participants.
  • Tractament de la informació en tallers dinàmics i participatius.

A més, els CCI ofereixen a Daleph de dos grans aprenentatges: per una banda, una lectura verídica de la situació actual dels territoris que aprofitem per abocar al nostre dia a dia, i per l’altre, informació qualitativa dels serveis amb els que col·laborem dotant a l’equip participant d’expertesa en aquests àmbits.

Aprofitant aquest espai, animem als ens locals que no participen als CCI a obtenir més informació al respecte, i als que ja hi participen, a ampliar el ventall de serveis analitzats (https://www.diba.cat/es/web/menugovernlocal/cci).