L’Associació Catalana de Municipis publica en format llibre “Integritat pública per a electes i ens locals” elaborat amb la col·laboració de Daleph

Recentment l’Associació Catalana de Municipis (ACM) ha publicat en format llibre “Integritat pública per a electes i ens locals”, una guia metodològica per a desenvolupar plans d’integritat per a corporacions locals, que ha estat elaborat amb la col·laboració de Daleph.

El llibre, que actualitza la “Guia per a la implantació de plans d’integritat als ens locals”, ha estat confeccionat amb el propòsit d’acompanyar els ens locals catalans en el desenvolupament dels seus sistemes d’integritat. Per fer-ho , al llarg d’aquest es detalla la metodologia a seguir per tal de dotar-se d’instruments que garanteixin una gestió més ètica i transparent dels recursos públics.

El seu contingut incorpora, d’entre d’altres, assessorament per a la implantació i gestió de Plans de Mesures Antifrau, Canals d’alertes i per l’establiment de mecanismes relatius a la gestió dels conflictes d’interès. En aquest sentit, amb la publicació de l’actualització, s’ha volgut donar resposta, entre d’altres, a les novetats legislatives com l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Per tal de facilitar el desplegament dels sistemes d’integritat, i tenint en compte la diversitat dels ens locals catalans, el llibre preveu diversos itineraris i models d’implantació segons les dimensions i les capacitats de les corporacions. En concret s’introdueixen tres models, adreçats a municipis de menys de 5.000 habitants, d’entre 5.000 i 20.000 habitants, i de més de 20.000 habitants.

L’impuls que suposa aquest llibre per a la construcció d’organitzacions més integres és només un reflex del camí ja irreversible de construir administracions públiques més ètiques i transparents, que contribueixin a una major confiança ciutadana en els poders públics.

Podeu consultar el llibre a través del següent enllaç:

https://www.acm.cat/sites/default/files/publicacions/fitxers/guia_integritat_electes_ens_locals_2024_dig.pdf