Daleph dona suport al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en la justificació de fons FEAG per a pal·liar els efectes del tancament de Nissan

El tancament de la fàbrica Nissan de Barcelona durant l’any 2021 va originar la pèrdua de més de 1.500 llocs de treball, tenint en compte els de la pròpia planta de Nissan i les seves empreses proveïdores. En aquest context, el SOC va sol·licitar una partida de Fons Europeus d’Adaptació a la Globalització (FEAG) per poder dur a terme actuacions de reinserció laboral de les persones afectades.

Amb aquest finançament s’han desenvolupat accions d’orientació laboral, tallers de reactivació, actuacions de prospecció i intermediació…, que han permès la reinserció i millora de l’ocupabilitat de les persones afectades. Tanmateix, un cop finalitzat el projecte comença el període de justificació dels fons, activitat per la qual el SOC ha demanat suport a Daleph.

La justificació de fons FEAG és una activitat singular, regulada en el Reglament (UE) 2021/691 del Parlament Europeu i del Consell de 28 d’abril de 2021, la qual cosa requereix una alta especialització. En el marc d’aquest projecte Daleph està en contacte continu amb el Centre de Formació Professional d’Automoció, el Servei d’Inspecció i Control de Qualitat (SICAT) i la Unitat Administrativa de Fons Social Europeu (UAFSE) per tal de desenvolupar amb garanties de qualitat la memòria de justificació final del projecte i la certificació de la despesa econòmica.

Daleph disposa d’experiència en la justificació d’aquest tipus de fons, activitat en la qual anteriorment ja havia prestat suport al SOC en altres projectes similars en els sectors tèxtil i d’automoció.