DALEPH COL·LABORA AMB XNET PER LA PRESENTACIÓ D’UN PROJECTE A UNA CONVOCATÒRIA CREA

Daleph ha estat els últims dos mesos col·laborant amb Xnet, una organització sense ànim de lucre que treballa pels drets digitals, la democràcia en xarxa, la llibertat d’expressió i informació, i la lluita contra la corrupció, per la presentació d’un projecte a una convocatòria del programa Creative Europe. Es tracta de la convocatòria de Journalism Partnerships, és a dir, projectes que promouen consorcis del sector dels mitjans de comunicació i informatius.

El projecte presentat dijous 27 d’abril s’emmarca a la Temàtica 1 de la convocatòria: “Collaborations”, que promou la col·laboració entre diferents agents del sector del periodisme i dels mitjans de comunicació, per aconseguir un model més sostenible i resilient a l’era digital, i contribuir a una manera d’informar fiable a nivell europeu. El projecte promou l’ús i integració de nous formats al periodisme d’investigació, per aconseguir un major impacte a nivell europeu de les notícies d’interès per la ciutadania. Així mateix, el projecte s’emmarca en un esperit de democratització de la informació i de la defensa de l’alfabetització mediàtica, així com amb la voluntat de garantir les bones pràctiques en el sector dels mitjans de comunicació tradicionals i emergents.

L’execució del projecte tindrà un caràcter transnacional i paneuropeu amb la col·laboració de professionals del periodisme d’investigació i mitjans de comunicació d’arreu de la Unió Europea. Concretament, el consorci compta amb socis d’Espanya, Països Baixos, Alemanya i França, els quals també compten amb les seves pròpies xarxes transnacionals de comunicació.

L’equip de Daleph ha contribuït en la preparació del projecte a partir de donar suport tècnic en diversos àmbits. En primer lloc, ha assistit i revisat la redacció els documents tècnics i administratius del projecte.  En segon lloc, ha acompanyat als diferents socis en els procediments administratius requerits per la convocatòria. I, per últim, ha supervisat la preparació d’un pressupost coherent amb l’abast del projecte.