DALEPH COL·LABORA AMB L’AJUNTAMENT DE BARCELONA EN L’ANÀLISI D’UNA UNA INICIATIVA PER DIGNIFICAR EL SECTOR DE LES CURES

Daleph està treballant amb l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGBTI de l’Ajuntament de Barcelona per analitzar la viabilitat de crear un dispositiu de serveis de cures que ajudi a ordenar el sector, li doni visibilitat i en promogui la dignificació.

El projecte consisteix en l’elaboració d’un estudi sobre l’estat dels serveis de cures que s’ofereixen en gran part de manera informal, la identificació i accés a aquests serveis,  el tipus i qualitat dels serveis que s’ofereixen, les condicions de treball al sector de les cures, i les possibilitats de regularització de persones, especialment dones, que hi treballen de manera informal perquè es troben en situació administració irregular.

L’estudi permetrà elaborar un diagnòstic d’alguns dels principals reptes que l’Ajuntament de Barcelona haurà de continuar afrontant per tal de millorar i ordenar el sector de les cures a la ciutat i per seguir donant valor a un sector que ha estat, històricament, subestimat i fins i tot estigmatitzat, tot i la seva importància per a la supervivència i reproducció de les societats.

El dispositiu del servei de cures posaria en contacte les famílies o persones interessades en contractar serveis de cures a la ciutat amb les persones treballadores que n’oferissin i donaria suport a la formalització d’aquesta transacció. Així el dispositiu contribuiria a la dignificació i visibilització d’un treball crucial, tradicionalment sostingut per les dones sense cap reconeixement.