DALEPH COL·LABORA AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER LA PRESENTACIÓ D’UN PROJECTE D’ECONOMIA BLAVA A UNA CONVOCATÒRIA INTERREG EUROPE

Daleph ha estat els últims mesos col·laborant amb la Diputació de Tarragona, per elaborar la memòria de projecte i coordinar el consorci que s’ha presentat a la segona convocatòria del programa europeu Interreg Europe 2021-2027, concretament a la categoria SMART.

El projecte presentat divendres 9 de juny busca consolidar un consorci europeu d’entitats locals i agents interessats de l’economia blava en un projecte d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques. L’objectiu del projecte és transferir coneixement entre les diferents regions europees, per a millorar les polítiques públiques entorn a l’economia blava, i més concretament, promoure la sostenibilitat de les PIMES d’aquest sector arreu del continent.  La proposta de projecte compta també amb una petita prova pilot que involucrarà petites i mitjanes empreses del sector blau primer a la província tarragonina i més endavant una regió del mar negre búlgar.

El projecte està conformat per un consorci que dona representació a les quatre àrees europees del programa Interreg Europe (Nord, Sud, Est i Oest), i de 5 cinc conques marines diferenciades: El mediterrani occidental, el mediterrani oriental, el mar del nord, el mar bàltic i el mar negre. Així mateix, compta amb la participació d’entitats locals i centres de recerca científica-tecnològica d’Espanya, Països Baixos, Lituània, Bulgària, Grècia i Itàlia.

L’equip de Daleph ha contribuït en la preparació del projecte a partir de donar suport tècnic en diversos àmbits. En primer lloc, ha assistit i revisat la redacció els documents tècnics i administratius del projecte. En segon lloc, ha ajudat a consolidar el consorci del projecte per a crear un conglomerat sòlid tot i la diversitat dels participants. En tercer lloc, ha acompanyat als diferents socis en els procediments administratius requerits per la convocatòria. I, per últim, ha supervisat la preparació d’un pressupost coherent amb l’abast del projecte.