Publicat l’informe de la revisió de literatura i de les Teories del Canvi  en el marc de l’avaluació dels ajuts concedits per la Generalitat durant la crisi de la Covid-19.

Ja està disponible l’avaluació dels ajuts concedits per la Generalitat durant la crisi de la Covid-19, elaborada per Ivàlua en col·laboració amb Daleph. Aquest informe ofereix una anàlisi detallada de les diferents intervencions destinades a mitigar els efectes econòmics de la pandèmia, amb l’objectiu de garantir el manteniment dels llocs de treball i sostenir el consum entre els treballadors afectats.

Com a part d’aquesta avaluació, Daleph va contribuir en diversos aspectes. Un d’ells va ser la revisió de literatura i elaboració de les teories del canvi dels ajuts analitzats.

L’informe cobreix tres tipus d’ajuts extraordinaris: per a petites empreses amb treballadors en situació d’ERTO, per a treballadors autònoms i per a treballadors afectats per un ERTO o contracte fix discontinu. Els resultats mostren que, tot i que l’impacte global dels ajuts va ser limitat, van contribuir significativament a generar un clima de confiança en un moment d’incertesa econòmica.

Els ajuts a petites empreses amb treballadors en ERTO tenien l’objectiu d’incentivar la preservació dels llocs de treball, oferint fins a 30.000 euros per empresa. Els resultats de l’avaluació mostren que aquests ajuts van millorar la salut financera de les empreses beneficiades, reduint el seu endeutament en 2,5 punts percentuals, però no van tenir un impacte significatiu en el manteniment de les plantilles ni en els resultats econòmics de les empreses.

Pel que fa als ajuts per a treballadors autònoms, es va concedir una transferència puntual de 2.000 euros per persona, arribant a 205.063 beneficiaris durant tres convocatòries amb un pressupost total de 658 milions d’euros. L’avaluació indica que l’ajut va tenir un efecte positiu per als menors de 45 anys, augmentant en 4,4 punts percentuals la probabilitat de continuar donats d’alta i treballant. No obstant això, per a la població general, l’efecte va ser menor, amb un augment en la probabilitat de mantenir-se d’alta al RETA de només 1,2 punts percentuals, sense impacte significatiu en la continuació de l’activitat laboral.

Finalment, els resultats de l’avaluació dels ajuts per a treballadors afectats per un ERTO o contracte fix discontinu es publicaran properament. Aquests ajuts, que oscil·laven entre els 600 i 900 euros per persona segons el nombre de dies en ERTO, tenien l’objectiu de compensar la pèrdua d’ingressos i van beneficiar a 217.657 persones amb un pressupost total de 172 milions d’euros. Des de Daleph estem molt contents de poder participar en la difusió de la cultura de l’avaluació, contribuint a la transparència i millora de les polítiques públiques a través de la realització d’aquests informes.