PROTOCOL DE MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ DAVANT LA COVID-19 DE DALEPH

A Daleph ens hem mantingut en actiu durant tot el període de confinament provocat per la COVID-19 mitjançant el treball a distància, i des de fa una setmana, hem començat a reobrir oficines un cop definides les mesures de protecció i prevenció de les persones que les utilitzem: treballadores de Daleph, visites o usuàries de serveis.

El model de treball per als propers mesos combina el manteniment del teletreball amb el retorn a l’oficina alguns dies a la setmana, per equips, sempre respectant la distància social i evitant concentracions, i preveu excepcions a la presencialitat, motivades per condicions de risc, càrregues familiars, etc.

Des del passat 8 de juny, les oficines de Daleph estan preparades amb totes les mesures preventives per minimitzar riscos:

  • L’accés a l’oficina es realitza a través d’un sistema de reserves online per garantir que no es supera l’aforament màxim definit per preservar la distància social i tenir traçabilitat de qui ha estat a l’oficina, per si calgués fer algun seguiment de possibles contactes.
  • Les taules disponibles per treballar estan marcades de manera que es garanteix la distància de seguretat entre les persones que treballen simultàniament.
  • S’han repartits els dies a l’oficina en equips estancs per a contenir al màxim les possibles cadenes de contagi.
  • S’han implantat mesures d’higiene i neteja estrictes per part dels que acudeixin a l’oficina, i no es permet l’ús d’espais comuns.

Davant les demandes de reprendre visites presencials a clients, es preveu mantenir les trobades telemàtics com a norma almenys durant algunes setmanes, i en el cas que s’acordi la necessitat de realitzar una visita presencial, s’apliquen mesures de distància social, ús de mascareta durant les visites, i es restringeix l’intercanvi de documents a canals telemàtics.

En tot cas, encara que és evident que les trobades telemàtiques no són sempre i necessàriament la millor solució, sembla evident que en els propers mesos haurem de reflexionar sobre les bondats d’un sistema mixt: explorar les vies per minimitzar l’impacte ambiental vinculat als desplaçaments, maximitzar la flexibilitat i adaptabilitat que permeten les reunions a distància, i per assolir bons resultats no només en termes d’eficiència i productivitat, sinó també d’innovació o cohesió d’equips.