LA COMISSIÓ EUROPEA APROVA ELS FONS NEXT GENERATION EU PER A ESPANYA

L’aprovació definitiva del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, per tant, l’arribada dels primers fons Next Generation EU a Espanya estan cada vegada més a prop. El Pla compta ja amb el vistiplau de la Comissió Europea, quedant pendent, únicament, l’aprovació per part del Consell de la Unió Europea. Una vegada sigui ratificat pels ministeris de finances dels Estats membres, una cosa esperada per a mitjan juliol, es realitzaran els primers desemborsaments.

Es preveu que, abans de final d’any, Espanya rebi un total de 19.000 milions d’euros, fet que suposarà gairebé un 30% dels 69.500 milions d’euros que rebrà Espanya en concepte de transferències a fons perdut. Paral·lelament, s’hauran d’anar complint diverses fites quant a les reformes previstes, especialment les de mercat laboral i pensions. Abans de final d’any, hauran d’haver-se reduït el nombre de tipus de contractes existents, incorporat els ERTO de manera permanent i abordat els drets de les persones treballadors d’empreses subcontractades, entre altres.

El calendari de transferències continuarà, a priori, de la següent manera: 18.000 milions en 2022 (12.000 durant el primer semestre i 6.000 durant el segon), 17.000 en 2023 (10.000 primer semestre i 7.000 segon), 8.000 al juny de 2024, 3.000 al juny de 2025 i 4.000 al desembre de 2026. Per tant, les transferències es concentraran en els primers anys.