GUIA D’ACOMPANYAMENT LABORAL PER A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Daleph està elaborant, per encàrrec del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la Guia d’acompanyament laboral per a dones en situació de violència masclista. Aquesta guia recopila, ordena i descriu els documents estratègics, la normativa, els recursos i serveis, i el model d’acompanyament laboral que ha creat el SOC per assessorar i estar al costat de les dones que pateixen violència masclista.

El capítol dedicat als documents estratègics i a la normativa recull els principis i les mesures per a erradicar les violències contra les dones a nivell europeu i estatal i a Catalunya. El capítol que se centra en els recursos abasta els específics d’ocupació i altres que formen part de la Xarxa integral per a dones en situació de violència masclista. Dins els recursos d’ocupació, la Guia descriu els d’acompanyament laboral, els serveis i programes d’ocupació, i els ajuts i prestacions. Pel que fa als recursos d’altres tipus, descriu els d’acollida i residencials,  d’informació i acompanyament, d’assessorament jurídic i recursos adreçats específicament a homes.

El capítol final descriu el model d’atenció en l’acompanyament laboral a les dones en situació de violència masclista per part del SOC. Aquest model es concreta, en part, en un protocol d’intervenció en l’acompanyament que s’ofereix  des de les Oficines de Treball. L’acompanyament es composa de diferents fases: la detecció, l’acollida a les Oficines, l’acompanyament en el procés de definició i execució del projecte professional, i el manteniment de la feina. La Guia es tanca amb un glossari que recull els conceptes clau en matèria d’ocupació i violència masclista.

La Guia d’acompanyament laboral per a dones en situació de violència masclista està adreçada als i les professionals que treballen en el suport a aquestes dones i estarà disponible en suport paper i digital.