DALEPH ELABORA PLANS D’IGUALTAT EN EL TERCER SECTOR

En el marc del compliment dels RD 901/2020 i 902/2020, que obliga a l’elaboració de plans d’igualtat en organitzacions de més de 50 persones en plantilla, Daleph ha treballat en el disseny d’aquesta eina en dues entitats del tercer sector, ampliant així la seva experiència en projectes d’igualtat.

Amb l’objectiu d’impulsar polítiques d’igualtat en el sector social, l’àrea d’Ocupació i Igualtat de Daleph ha elaborar el Pla d’Igualtat de la Fundació TIC Salut Social i la Fundació L’Atlàntida. Amb aquests projectes s’ha contribuït a la implementació de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes que tenen com a finalitat la millora social. D’aquesta manera, la igualtat d’oportunitats s’incorpora com element distintiu en la gestió dels recursos humans d’organitzacions que promouen els interessos col·lectius o la millora social, per ser, també, un dels elements que contribueixen al benestar laboral de les dones. Les polítiques d’igualtat també afavoreixen la corresponsabilitat en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, qüestió important per a la millora de la qualitat de vida de mares, pares i infància, i contribueixen a la consecució de fites previstes en l’Objectiu 5 de l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

En els plans d’igualtat de les entitats del tercer sector s’ha realitzat la perceptiva diagnosi, en la que s’analitza la situació de cada entitat en clau d’igualtat. Així, s’ha valorat, entre altres qüestions, la distribució de dones i homes a la plantilla, la presència de dones i homes en llocs de responsabilitat i per àrees o departaments, o les mesures de conciliació existents, així com la seva utilització per sexe. Així mateix, s’ha elaborat l’auditoria salarial per analitzar l’escletxa salarial de gènere.

Elaborada la diagnosi, s’ha proposat un pla d’accions ajustat a les necessitats de cada organització, que contribuirà a la millora de les seves polítiques d’igualtat, i s’ha establert un sistema de seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat, tal i com es preveu a la normativa.

Amb aquesta eina de gestió dels recursos humans, es preveu l’impuls de les polítiques d’igualtat a les organitzacions, el que contribuirà a la millora del clima i la qualitat en el treball.