AUDITORIES SALARIALS, EL CAMÍ CAP A L’ EQUITAT SALARIAL DE GÈNERE

El 22 de febrer és el Dia Europeu de la Igualtat Salarial. Aquesta efemèride, que es commemora des de l’any 2010, té com a objectiu conscienciar sobre l’existència de desigualtats retributives entre dones i homes per la realització de la mateixa feina o d’una feina d’igual valor. Aquest fet posa de manifest l’existència d’una bretxa salarial de gènere històrica.

El 2021 la bretxa salarial entre dones i homes a la Unió Europea era del 14,1%, i a Espanya del 11,9%. Per monitoritzar-la i aconseguir-ne la reducció, el 2020 es va aprovar el Reial Decret 901 /2020, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre, i s’estableix l’obligatorietat que continguin auditories retributives. Aquestes auditories, regulades al seu torn pel RD 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, són l’eina per detectar les desigualtats salarials entre dones i homes i plantejar un pla d’accions per erradicar-les.

A què es deuen les diferències salarials entre dones i homes? La resposta és la hibridació de diversos processos i dinàmiques socials que, en el marc de les empreses, administracions públiques i entitats del tercer sector, es poden corregir mitjançant l’aplicació dels plans d’igualtat. Entre aquests processos i dinàmiques, l’assumpció majoritària, per part de les dones, de les responsabilitats familiars i domèstiques amb les conseqüents reduccions o excedències per a la cura, la feminització latent en els treballs amb menor retribució i més precarietat, o la major rotació i temporalitat de l’ocupació femenina.

Des de Daleph, tenim una llarga trajectòria en l’elaboració d’auditories salarials i plans d’igualtat. Trobareu més informació a la nostra web https://daleph.com/ca/serveis/igualtat/auditories-salarials/