8 DE MARÇ. EL VALOR DE LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Aquest 8 de març de 2022 Daleph s’ha compromès amb la igualtat d’oportunitats:

 • Acolorint de violeta el logotip de la companyia
 • Adaptant la signatura del correu electrònic de totes les persones de la companyia els dies 7, 8 i 9 de març
 • Adaptant la imatge de la pàgina web amb el color violeta de l’efemèride durant el dia 8 de març
 • Engegant un compte d’Instagram, que arrenca amb una fotografia de la plantilla de Daleph posicionant-se a favor de la igualtat d’oportunitats

Tot això perquè avui dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, com tants anys seguim reivindicant la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Aquesta reivindicació és canalitzada per part de les administracions públiques, que impulsen iniciatives per promoure la igualtat en l’àmbit social, laboral, educatiu, polític, cultural,…

Aquestes actuacions solen ser de dos tipus; actuacions específiques d’igualtat o actuacions que incorporen la transversalitat de gènere com a principi rector.

 • Actuacions específiques d’igualtat. Per exemple, l’aprovació dels Reial decrets 901/2020 i 902/2020 per promoure els plans d’igualtat a les empreses, els plans estratègics d’igualtat per a la ciutadania, les actuacions específiques per a dones (orientació laboral per a dones, mentoring per a dones científiques , debats de dones…,), les actuacions per promoure la corresponsabilitat en les cures i els usos del temps, l’impuls del llenguatge inclusiu i no sexista, etc.
 • Actuacions que incorporen la transversalitat de gènere com a principi rector. Actualment, totes les normatives, programes i plans estratègics s’han de sotmetre a un informe d’impacte de gènere que avalua amb caràcter ex-ante el seu impacte en les relacions de gènere. Això implica que totes les polítiques públiques en matèria d’ocupació, urbanisme, mobilitat, seguretat, cultura, educació…, han de dissenyar-se amb perspectiva de gènere.

En ambdós casos, Daleph té una trajectòria de més de 20 anys prestant serveis d’igualtat a les entitats públiques, privades i del tercer sector. Serveixin els exemples següents:

 • Plans d’igualtat interns: a Ajuntaments com Sant Feliu de Guíxols i Calahorra i en entitats com Sumar, Fundació l’Atlàntida, TIC Salut, o M47 Labs.
 • Plans estratègics d’igualtat: a administracions públiques autonòmiques com Castella-La Manxa i Cantàbria i a ajuntaments com Calahorra
 • Assistència tècnica en igualtat: a organismes del govern central com l’Institut de les Dones i a empreses públiques com, per exemple, Barcelona Serveis Muncipals (B:SM)
 • Auditories salarials per promoure la igualtat retributiva entre dones i homes: a organismes com l’Institut d’Astrofísica de Canàries o Plena Inclusió Madrid
 • Formació en igualtat: a personal tècnic de les administracions públiques (per exemple, la Càntabra o la de Mallorca) i empreses privades (com Ingeus S.L)

Incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques públiques: per exemple, a l’estudi de reforma del nucli antic del municipi de Calp.