L’Agència de Residus de Catalunya publica a la seva página web els darrers informes sobre el consum de bosses de plàstic i safates d’un sol ús a Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya publica a la seva pàgina web els resultats dels informes sobre el consum de bosses de plàstic i safates d’un sol ús a Catalunya, en el marc del Pacte per la Bossa 2020.

Els informes, emmarcats dins del Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) i del Pacte per la Bossa 2020, analitzen la situació actual del consum de bosses de plàstic i safates. Aquesta iniciativa, en la qual col·laboren el Govern de la Generalitat i les organitzacions de fabricació i distribució amb presència a Catalunya i Espanya, busca reduir el consum de bosses de plàstic amb nanses d’un sol ús, en línia amb les directrius establertes a la Directiva Europea 2015/720 i el Reial Decret 293/2018, de reducció del consum de bosses de plàstic.

Els estudis presenten una quantificació detallada del consum i evolució de diferents tipus de bosses: bosses de plàstic amb nanses d’un sol ús no compostables, bosses de caixa i lliurament a domicili, bosses lleugeres, safates d’un sol ús, etc.

El treball de camp en aquests estudis inclou la realització d’enquestes presencials a diferents tipologies d’establiments de comerç urbà, així com també en supermercats, hipermercats i grans magatzems. Els resultats inclouen dades rellevants sobre la reducció del consum de bosses de plàstic i l’impacte de les mesures legislatives i de conscienciació ciutadana implementades.

L’equip tècnic de Daleph ha participat en l’elaboració dels darrers sis estudis publicats per l’Agència de Residus, que daten des de l’any 2011 a l’any 2020, i actualment es troba en la fase final d’elaboració de l’informe corresponent a l’any 2022.

Podeu consultar els resums executius de les diferents edicions a la pàgina web de l’Agència de Residus de Catalunya o a través dels següents enllaços: