DALEPH PRESENTA EL PROJECTE “MAPA ALIMENTARI DE MATARÓ”

Aquest dimarts 30 de gener, l’equip tècnic de Territori de Daleph ha presentat el projecte “Mapa alimentari de Mataró” a la Taula Agrària i els representants de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró.

Aquest estudi sobre la capacitat de producció dels productors locals i el consum d’aliments d’horta que se’n fa als menjadors col·lectius del municipi, ha finalitzat amb les principals conclusions i amb la presentació de les principals línies d’actuació.

Pel què fa a les conclusions, podríem destacar-ne 3 de principals:

  1. El perfil dels productors d’horta entrevistats dificulta l’accés a noves línies de comercialització, com podria ser la Compra Pública Alimentaria (CPA). L’envelliment, la falta de relleu generacional i la manca d’organització, són obstacles que ho dificulten.
  2. La interlocució de les empreses gestores de menjadors col·lectius i els productors locals és gairebé inexistent tot i que hi ha voluntat per fer-ho.
  3. Cal millores en quant a la redacció dels plecs de Contractació Pública Alimentària en quant a criteris de proximitat, ecològics i sostenibles.

Després d’aquestes conclusions, l’equip tècnic ha definit quines actuacions caldria impulsar per apropar els productors i els menjadors col·lectius interessats en la CPA:

  1. Sessions formatives per a productors locals entorn a les oportunitats de la CPA i noves tendències i experiències en aquest àmbit
  2. Guies pràctiques per a la redacció de plecs amb criteris ambientals, justos, de proximitat i ecològics adaptats al territori.
  3. Espais de trobada entre productors, gestores de menjadors i menjadors col·lectius.
  4. Prova pilot entre aquells menjadors col·lectius i productors locals interessats al voltant d’uns productes determinats.
  5. Necessitat d’una persona gestora per a que lideri la prova pilot, gestioni la demanda i organitzi tots els actors implicats.

A partir d’aquests punt, l’Ajuntament i la Taula Agrària hauran de posar en comú i prioritzar totes les actuacions proposades, pels diferents estudis que s’han fet durant aquests mesos, entorn a l’Espai Agrari de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix.