Daleph acompanya a l’Ajuntament de Vic en el disseny i reenginyeria del mapa de processos per a la implementació d’una oficina de gestió de prestacions socials (OGPS)

L’equip de gestió pública de Daleph ha donat inici al projecte d’acompanyament per al disseny i reenginyeria dels processos i procediments de les Oficines de Gestió de Prestacions (OGPS) de l’Ajuntament de Vic en el marc del Catàleg de Recursos de L’Àrea d’ Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona.
L’objectiu d’aquest projecte, seguint les línies d’actuació de la Diputació és prestar suport tècnic en l’elaboració d’un manual de processos i procediments de les OGPS. L’elaboració del manual requerirà la definició de nous processos i procediments i/o la reenginyeria dels existents, i tindrà per objectiu regir l’operativa de l’oficina essent un primer pas per a establir una operativa comuna, eficient i clara. Per fer-ho, es compta amb el Manual de processos i procediments de les OGPS, una eina de suport elaborada per la Diputació de Barcelona amb el suport de Daleph.

Aquest mes de gener, s’ha celebrat la primera reunió per establir els objectius estratègics. En els propers mesos l’equip de Daleph, de la mà de la Diputació de Barcelona, continuarà donant suport als equips referents de l’Ajuntament de Vic en la definició i reenginyeria de processos i procediments a través de múltiples sessions de treball i de suport a la gestió del projecte.