XIª EDICIÓ DE LA JORNADA ANUAL DEL CERCLE DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL DELS SERVEIS DE MEDIACIÓ CIUTADANA

L’1 de febrer es va celebrar la jornada anual del projecte dels Cercles de Comparació Intermunicipal dels Serveis de Mediació Ciutadana que organitza la Diputació de Barcelona, a la que Daleph hi va assistir com a espectadora. La jornada portava per nom “Els serveis de mediació ciutadana a les comunitats veïnals: promovent la convivència des de l’acompanyament a les persones” i va comptar amb la participació d’acadèmics especialitzats i de personal tècnic provinent de diferents organismes públics.

Durant la jornada es va reflexionar sobre diferents aspectes vinculats a la prestació del servei. Principalment, es va parlar de la forma d’entendre els serveis de mediació, que ha d’anar més enllà de la resolució del conflicte abordat, per anar cap a la generació d’espais que facilitin la comunicació i vinculació de les persones a la xarxa veïnal i comunitària, entre d’altres. En definitiva, entendre que la mediació ciutadana s’ha de vehicular com un actiu de les polítiques de convivència, de transformació de barris i ciutats.

Per altra banda, es va parlar de l’impacte de la pandèmia en la gestió dels serveis de mediació. Es va posar de manifest que la pandèmia ha generat dinàmiques socials que han provocat noves situacions de conflicte, i que encara és aviat per saber quines seran les conseqüències a mig i llarg termini, pel que caldrà estar atent i fer-ne un seguiment.

Per tancar la sessió, tres municipis van compartir projectes d’èxit en mediació comunitària per a la promoció de la convivència des de l’acompanyament a les persones. Com a conclusió comuna dels tres projectes es va posar de manifest la necessitat de treballar en xarxa. El treball conjunt amb altres àrees municipals permetrà dissenyar polítiques d’intervenció comunitària amb un enfocament més holístic que permetin fomentar la cohesió social i millorar les relacions ciutadanes i la seva convivència.