Un any més, l’equip de Daleph col·labora en la realització dels tallers de millora del Cercle de Comparació Intermunicipal de les Oficines Municipals d’Informació a les persones Consumidores (OMIC) de la Diputació de Barcelona.

Els dies 6 i 12 de juny s’han celebrat els tallers de millora del Cercle de Comparació Intermunicipal de les Oficines Municipals d’Informació en Consum (OMIC) de la Diputació de Barcelona.

Enguany, s’ha comptat amb la participació de 41 municipis per la recollida de dades i, amb l’assistència als tallers, han tingut l’oportunitat d’intercanviar experiències durant la realització de les dues dinàmiques proposades.

La primera activitat, “Interpretar per millorar”, s’ha realitzat per primera vegada en aquest Cercle. En grups, cada participant ha hagut d’interpretar les dades del seu propi servei mitjançant una infografia que representa l’evolució dels darrers anys dels indicadors més representatius del seu servei, comparats amb la mitjana del seu grup poblacional. També es destacava un indicador que representa un punt fort i un altre que representa una oportunitat de millora per cada municipi i els participants han utilitzat un diagrama d’espina de peix per explicar-ne les possibles causes.

En la segona activitat, “Un problema una solució”, cada participant ha exposat diverses problemàtiques que enfronta en la seva tasca diària, a les quals la resta de participants han procurat donar solució o fer aportacions de millora. La col·laboració de l’equip de Daleph s’estén a totes les fases del projecte, des de la recollida i validació de dades prèvia als tallers, fins a la redacció de l’informe final (fase en la qual ens situem ara), i l’assistència a la Jornada de Cloenda que esperem es pugui celebrar a finals d’aquest any.