TORNEN ELS TALLERS DEL CERCLE DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

El passat 25 i 27 de setembre, i desprès dels darrers anys en format telemàtic a causa de la pandèmia, s’ha pogut tornar a la presencialitat i dur a terme els Tallers de Treball del Cercle de Comparació Intermunicipal de Serveis Socials.

La col·laboració de Daleph en els CCI de Serveis Socials s’estén a totes les fases del projecte, des de la recollida i validació de dades prèvia als tallers, fins a la redacció de l’informe final, fase en la qual ens situem ara.

En aquesta edició s’ha comptat amb la participació de 73 municipis, els que van assistir als Tallers van tenir l’oportunitat d’analitzar els resultats, intercanviar experiències i comparar la seva realitat municipal amb altres ens amb característiques similars.