LA TAXA MÉS BAIXA D’EMANCIPACIÓ DELS JOVES

L’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya (CJE) realitza un seguiment periòdic de les condicions sociolaborals i els processos de transició a la vida adulta dels joves a través de l’anàlisi de l’ocupació i l’habitatge.

L’últim butlletí publicat per l’Observatori exposa que, en l’últim trimestre de 2016, la taxa d’emancipació de les persones de 16 a 29 anys és d’un 19,5%, és a dir, més de 8 de cada 10 joves segueixen vivint en casa dels seus pares.

En relació a l’ocupació, la precarietat -entesa com la temporalitat, parcialitat i sobrecualificación- va en augment, ja que un 92,2% de les noves contractacions realitzades a joves menors de 30 anys van ser temporals. I el 57,1% dels joves empleats tenen contractes temporals.

Més informació en el butlletí de l’Observatori d’Emancipació, corresponent al segon semestre de 2016: http://bit.ly/2tWpiDe

Font: Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya