Segona Convocatòria del Programa Interreg V Sudoe

El programa Interreg V Sudoe dóna suport al desenvolupament regional en el sud-oest d’Europa finançant projectes transnacionals a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Promou la cooperació transnacional per resoldre problemes comuns a les regions del sud-oest europeu, com la baixa inversió en recerca i desenvolupament, la baixa competitivitat de la petita i mitjana empresa i l’exposició al canvi climàtic i els riscos ambientals.

El 15 de desembre s’ha llançat la segona convocatòria del programa Interreg V Sudoe 2014-2020, amb un pressupost total de 25M €, per dues de les seves prioritats temàtiques: recerca i innovació (16 M €), i medi ambient i eficiència de recursos (9 M €). La primera fase d’aquesta convocatòria estarà oberta del 13 al 31 de març de 2017, ambdós inclosos.

Més informació a:

http://interreg-sudoe.eu/proyectos/segunda-convocatoria

Font: web del Programa Interreg V Sudoe, i Butlletí dels Governs Locals i d’Europa de la Diputació de Barcelona.

Els comentaris estan tancats.