S’APROVA L’AVANTPROJECTE DE LLEI D’AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

L’avaluació de polítiques públiques fa una nova passa a Espanya gràcies a l’aprovació per part del Consell de Ministres de l’Avantprojecte de Llei d’Institucionalització de l’Avaluació de Polítiques Públiques a l’Administració General de l’Estat, el passat dimarts 19 d’abril.

La finalitat d’aquesta llei és la d’establir un mecanisme estable d’avaluació per a tota l’Administració General de l’Estat, que comptarà amb un sistema d’indicadors comuns. A més, amb aquesta llei, es busca potenciar una cultura avaluadora en el conjunt de les administracions públiques promovent que es realitzin avaluacions ‘ex ante’ i l’ús d’aquestes avaluacions per a la millora de les polítiques públiques a Espanya.

Dos aspectes clau d’aquesta norma són la incorporació de l’anàlisi d’avaluabilitat a les polítiques públiques abans de la seva aprovació, amb la finalitat de millorar-ne el disseny i assegurar que conté els elements necessaris per permetre fer una avaluació posterior de manera eficaç i l’establiment d’obligacions de planificació d’avaluació per a determinades polítiques públiques per raó de la seva rellevància o durada.

Aquesta llei també crearia per primera vegada a Espanya una Agència Estatal d’Avaluació de Polítiques Públiques, que s’encarregaria de coordinar i impulsar aquest nou sistema públic d’avaluació, així com del disseny de dues eines clau per avançar en els processos de planificació, seguiment i avaluació de qualsevol política pública. En primer lloc, una aplicació web comú per a tots els departaments, dissenyat específicament per al seguiment dels indicadors dels programes, així com si escau, de les principals metes i avenços. En segon lloc, un portal web específic sobre avaluació que aspira a establir-se com a node digital de la xarxa d’experts en aquest àmbit.

La norma inicia ara el tràmit de consultes previ a la seva aprovació, després del qual serà sotmès a votació a les Corts Generals.

L’avaluació de polítiques públiques fa molts anys que és una assignatura pendent del sector públic espanyol. Encara que entitats com l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) ja fa un temps que realitzen avaluacions ‘ex post’ de despesa pública, no existia fins ara un marc estatal per a aquestes accions ni una agència encarregada específicament d’aquesta funció.

Els comentaris estan tancats.