SALUT MENTAL I ORIENTACIÓ LABORAL EN LA POBLACIÓ MIGRADA: CLAUS PER A LA INTERVENCIÓ

Des d’Espai Obert de Cerca de Feina, el servei d’orientació laboral que Daleph gestiona per Càrites Diocesana de Barcelona, atenem persones migrades en diverses situacions administratives. La majoria no disposen de permís de treball. Sovint, aquesta realitat provoca situacions d’alta vulnerabilitat que tenen impacte en la salut mental de les persones.

Observem sentiments de tristesa o desesperança que afecten l’estat d’ànim i que estan causats, en general, per les dificultats per cobrir les necessitats basques d’habitatge, aliments, feina, manca de xarxa social o pobresa energètica, entre d’altres. A aquest fet s’hi afegeixen sentiments de culpa per haver deixat familiars al país d’origen i de solitud i estrès per la vivència de situacions traumàtiques durant el procés migratori. Des de l’atenció directa al col·lectiu de persones migrades, observem que algunes poden desenvolupar símptomes com la desmotivació o l’apatia, així com un estat d’ànim baix que, a la llarga, pot esdevenir crònic.

Per la seva banda, la incorrecta elaboració del dol migratori, entès com el procés pel qual s’assimilen les pèrdues relacionades amb l’experiència migratòria com ara les de la llar, la família, l’entorn o l’estatus professional o social, pot portar a un sentiment de desarrelament front el nou context desconegut.

Davant aquestes situacions, des d’Espai Obert de Cerca de Feina actuem com a punt de referència per les persones usuàries, ja que propiciem un context d’escolta activa; reforcem els vincles socials, ajudant a disminuir el sentiment de solitud; afavorim la creació d’un espai en el que les persones puguin ubicar-se ajustant les expectatives de la realitat; reforcem l’autoestima; i treballem l’elaboració del dol de forma implícita tant a tutories individualitzades com a activitats grupals d’intercanvi d’experiències. A més, en cas necessari, informem i guiem a les persones cap als recursos de salut mentals ja existents, com ara el suport psicològic de Càrites o els serveis públics de salut.