Rubí aprova l’adequació retributiva amb l’assessorament tècnic de Daleph

L’Ajuntament de Rubí va aprovar el passat 31 d’octubre una adequació retributiva de determinats llocs de treball, a través d’una modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) emmarcada dins del Pla d’ordenació dels Recursos Humans de l’Ajuntament de Rubí.

La modificació ha comptat amb l’assessorament tècnic de Daleph i respon principalment a l’evolució en les funcions de caràcter administratiu del personal públic causada pels avenços en la implantació de l’administració electrònica i els canvis normatius quant al procediment administratiu. Aquesta evolució ha implicat l’equiparació del personal auxiliar administratiu amb el personal administratiu. Per altra banda, també s’han abordat altres col·lectius de treballadors i treballadores del municipi que requerien la creació de noves funcions o el redisseny dels seus llocs de treball.

Més informació: https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/el-ple-aprova-de-manera-unanime-l2019equiparacio-retributiva-de-determinats-col-lectius-de-la-plantilla-municipal