RESULTATS DE L’ESTUDI SOBRE L’IMPACTE DE LA REFORMA LABORAL A BARCELONA I A L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Un any després d’entrar en vigència el Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, Daleph ha finalitzat l’estudi sobre el seu impacte sobre la realitat sociolaboral de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’estudi, impulsat per Barcelona Activa, partia d’un objectiu clar: analitzar el grau d’efectivitat que, la Reforma, ha tingut fins ara sobre la situació de les persones i empreses del territori.

Les dades més recents permeten suggerir una evident transformació de l’estructura laboral, la qual ha passat d’estar intensament marcada per la temporalitat en les contractacions de la gran majoria de sectors econòmics a mostrar una preponderància de noves contractacions indefinides; fins i tot en sectors tradicionalment molt afectats per la temporalitat com l’hostaleria.

Ara bé, aquesta realitat no sempre es concep com positiva. Segons algunes persones expertes entrevistades per l’estudi, la pressió i rigidesa que recau sobre les empreses a través del Reial Decret elimina un factor de flexibilitat que, a llarg termini, pot impactar sobre l’ocupació i la creació de llocs de treball. En contrapartida, altres persones expertes i, també, les dades quantitatives més recents, mostren un impacte nítidament positiu, tant per les persones com per les empreses. L’augment de l’estabilitat laboral permet contribuir a la generació d’un mercat laboral més sòlid i preparat per adaptar-se a les realitats presents i futures.