REGULARITZACIONS DE PERSONES IMMIGRANTS DES DEL PROGRAMA D’OCUPACIÓ ESPAI OBERT

Al programa d’orientació laboral Espai Obert de Cerca de Feina, gestionat per Daleph per encàrrec de Càritas Diocesana de Barcelona, atenem a persones migrades en diferents situacions administratives. Es tracta d’un programa d’orientació laboral composat per diverses activitats entre les quals, les d’acompanyament a la regularització, a través de les quals orientem les persones en els processos de regularització administrativa.

Una de les vies de regularització en la que ens hem especialitzat els darrers anys és la subvenció ACOL proposada pel SOC, que té certes particularitats. En primer lloc, per poder accedir-hi, cal que les persones reuneixin els requeriments d’arrelament social (3 anys de padró ininterromputs, certificat de 45 hores de català i certificat negatiu d’antecedents penals), però a més han de tenir el Certificat de Primera acollida i complir una sèrie de criteris socials, donat que la subvenció busca afavorir la inserció d’aquelles persones amb major risc d’exclusió social. En segon lloc, aquesta subvenció ACOL es concedeix a entitats socials sense ànim de lucre, a les quals el SOC subvenciona el cost dels contractes de treball de 12 mesos de durada a jornada completa.

Per la convocatòria d’aquest any, des d’Espai Obert hem preparat la candidatura de 141 persones. D’aquestes, 42 van ser seleccionades per alguna entitat per ocupar una feina. Actualment la tramitació dels expedients es troba en fase de requeriment i, previsiblement, en un parell de mesos estarà disponible el llistat definitiu de les persones admeses. Si aquestes persones obtenen una resolució favorable, podran obtenir el permís de residència i treball, accedint així al mercat de treball regular i beneficiant-se de l’estabilitat social, econòmica i emocional que això comporta.

Val a dir que des d’Espai Obert realitzem una tasca d’orientació respecte a l’ACOL, tot promovent la informació correcta i desmentint les informacions invàlides, així com una feina d’apoderament de les persones que es troben en situació de major vulnerabilitat per tots els obstacles que planteja la Llei d’Estrangeria. Cal destacar que de les 42 persones potencialment beneficiàries de l’ACOL 2022, el 19% va aconseguir l’entitat contractant pels seus propis mitjans. Això posa de manifest l’efecte multiplicador que té la tasca d’acompanyament realitzada des d’Espai Obert, tot aconseguint una millora en l’autonomia i l’èxit en el camí de les persones.