EL PROPER GRAN CANVI DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: LA ROBÒTICA I LA I.A

El catedràtic Carles Ramió ha divulgat un article en el qual avança el proper gran canvi en l’administració pública: la robòtica i la intel·ligència artificial. Tal com recull, encara que és previsible que l’administració pública serà l’última organització a incorporar els robots per l’estabilitat laboral pròpia dels empleats públics, la previsió més conservadora és que el 30% dels actuals llocs de treball seran robotitzats en els pròxims quinze anys.

A més, s’assenyala un impacte més extens de la robòtica i la intel·ligència artificial: l’automatització de les tasques afectarà en l’obsolescència d’alguns llocs de treball no només de personal menys qualificat (com telefonistes o auxiliars), sinó també de determinats llocs de personal qualificat que realitzen tràmits repetitius (com controls financers i comptables, o l’elaboració de determinats informes). Aquest canvi, amb tota seguretat, afectarà la redefinició dels llocs de treball públics a mig termini, i, de fet, cal tenir-ho en compte en la seva definició actual per no limitar el futur que ve.

Més informació: http://www.administracionpublica.com/se-acerca-la-revolucion-de-la-robotica-en-la-administracion-publica-i/

Els comentaris estan tancats.