Programa EASI – Convocatòria per a associacions transfrontereres i suport a la cooperació en matèria de mobilitat intracomunitària

El programa EaSI és un instrument gestionat per la Comissió Europea que contribueix a la implementació de l’Estratègia 2020 mitjançant la provisió de suport financer per a la promoció de l’ocupació de qualitat i sostenible, la protecció social, la lluita contra l’exclusió social i la pobresa, i la millora de les condicions laborals.

En el marc anomenat Programa, la Comissió Europea ha publicat una convocatòria adreçada a associacions transfrontereres i suport a la cooperació en matèria de mobilitat intracomunitària dels treballadors.

Dotada amb un pressupost de 4.900.000 €, la convocatòria pretén promoure la mobilitat geogràfica dels treballadors, fomentar les oportunitats d’ocupació i donar suport a l’aplicació del Reglament EURES. Per a això s’estructura en quatre línies:

  1. Suport a la mobilitat de treballadors en regions transfrontereres.
  2. Desenvolupament d’associacions innovadores i nous enfocaments per a la integració en el mercat laboral en regions transfrontereres.
  3. Suport a la mobilitat intracomunitària en els països de l’Espai Econòmic Europeu.
  4. Suport per a una millor coordinació de les activitats dels interlocutors socials de la xarxa Eures.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 16 de juny.

Més informació a:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=512&furtherCalls=yes

Guia d’ajuts de la UE http://gaue.diba.cat/ocupacio-i-innovacio-social-2/#convocatories

 

Font: Butlletí dels Governs Locals i Europa (Diputació de Barcelona) i web de la DG Employment, Social Affairs & Inclusion (Comissió Europea).