PROGRAMA DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

El Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica és una eina de finançament dissenyada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a afavorir la creació i la diversificació de l’activitat econòmica i el manteniment i generació de llocs de treball.

Aquest programa té per objectiu permetre a les entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, comunicar, integrar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d’un desenvolupament socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible. Per altre banda, també els permet dissenyar accions específiques tant per a intervenir sobre les persones en situació de desocupació, com sobre el teixit productiu local, especialment el pertanyent a sectors estratègics per al territori, mitjançant accions d’identificació de potencialitats i l’acompanyament i suport a les empreses de cada territori.

Actualment l’equip de consultors de Daleph està preparant les sol·licituds de diversos municipis catalans com Castellar del Vallès, les quals es podran presentar fins el pròxim dijous 15 de setembre.