PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ DE LA RLT DE L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL

Daleph està col·laborant en l’actualització de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Lliçà de Vall. El projecte té com a objectiu dotar a la corporació d’una Relació de Llocs de Treball que doni resposta a la seva situació actual. Per aconseguir-ho s’ha dividit el projecte en les següents fases: anàlisi de la situació actual mitjançant la realització d’un estudi organitzatiu que incorpora diagnosi i propostes de millora, la descripció i valoració dels llocs de treball i l’establiment d’una política retributiva.

Amb aquest projecte, a banda de complir amb l’obligatorietat de la RLT que esdevé un instrument jurídic, l’Ajuntament de Lliçà de Vall vol confluir i assentar les bases de diferents elements pel que fa a la gestió dels recursos humans com poden ser: el dimensionament d’àmbits de treball, l’estructura organitzativa, carrera administrativa, mobilitat, retribucions, polítiques de selecció, desenvolupament de competències, formació, entre d’altres aspectes que poden derivar després de la implementació de la RLT actualitzada.

Durant el mes d’abril i maig han tingut lloc les primeres reunions estratègiques, la presentació del projecte a la plantilla, les entrevistes amb els comandaments i la facilitació de la informació individual dels llocs de treball per part de tot el personal del consistori, fet que ens ha permet encetar la primera part del projecte.