PRESENTACIÓ A ASTÚRIES DEL MAPA D’HABITATGE I POBLACIÓ GITANA D’ESPANYA 2015

El dilluns 3 d’abril s’ha presentat, en una jornada celebrada al Reial Institut d’Estudis Asturians (RIDEA) d’Oviedo, el Mapa d’Habitatge i Població Gitana d’Espanya 2015, en la qual s’han exposat els resultats més rellevants en el àmbit estatal i els més destacables referents al Principat d’Astúries. D’acord amb els resultats exposats, al Principat resideixen al voltant de 11.542 persones en 2.764 habitatges, el 93% de les quals conviuen normalitzades amb la resta de la població.

Així mateix, la jornada va comptar amb una taula d’experiències públiques d’inclusió residencial amb població gitana al Principat d’Astúries, En la qual es van exposar la perspectiva de les famílies gitanes beneficiàries de programes de reallotjament segons les entrevistes realitzades en el marc de l’elaboració del propi Mapa, el programa de reallotjament d’Avilés i Castrillón, i les actuacions d’eradicació del barraquisme als municipis de Pola de Siero i Gozón.

Més informació:

http://www.rtpa.es/asturias:El-93-de-la-poblacion-gitana-en-Asturias-convive-en-viviendas-normalizadas_111491215751.html

https://www.youtube.com/watch?v=Hir9Z6-LUXI

Font: Fundació Secretariat Gitano i Ràdio Televisió del Principat d’Astúries (RTPA)

Els comentaris estan tancats.