PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI – MAPA D’HABITATGE I POBLACIÓ GITANA A SEVILLA

El dimecres 17 de maig de 2017 es va presentar, en una jornada celebrada a la seu de l’Agència de Serveis Socials de la Junta d’Andalusia a Sevilla, el Mapa d’Habitatge i Població Gitana d’Espanya 2015, en la qual es van exposar els resultats més rellevants en l’àmbit estatal i els més destacables referents a Andalusia. D’acord amb els resultats exposats, en la comunitat resideixen al voltant de 190.083 persones en 38.017 habitatges, el 89,33% de les quals conviuen normalitzades amb la resta de la població.

Així mateix, la jornada va comptar amb una taula d’experiències públiques d’inclusió residencial amb població gitana a Andalusia, en la qual es van exposar la perspectiva de les famílies gitanes beneficiàries de programes de reallotjament segons les entrevistes realitzades en el marc de l’elaboració del propi Mapa, l’Estratègia de Gestió 2016-2020 del Parc Públic d’Habitatge de la Junta d’Andalusia, la gestació i situació actual del Programa d’Actuació i Acompanyament al reallotjament de Famílies en situació d’exclusió social i residencial cronificada a la Regió de Múrcia, i les EDUSI de Sevilla i la Rinconada.