PRESENTACIÓ DE RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DEL SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

La setmana passada, Daleph i KSNET van presentar al Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (CDSOC) les conclusions i les recomanacions derivades de l’Avaluació del disseny i de la implementació del servei d’intermediació laboral del SOC. Així mateix, també estan previstes presentacions a nivell intern del SOC (amb la Direcció i els actors implicats en la política d’intermediació laboral), així com amb l’equip de la Direcció General de Pressupostos del Departament de la Vice-presidència i d’Economia i Hisenda que ha participat en el seguiment de l’avaluació ja que aquesta ha estat cofinançada amb el fons de promoció per a l’avaluació (PROAVA).

Aquesta avaluació ha estat elaborada per un equip mixt de Daleph i KSNET, que ha combinat coneixement de la matèria objecte d’avaluació, i expertesa en tècniques mixtes d’avaluació, quantitatives i qualitatives.

Properament es publicarà l’informe complet a la pàgina web del SOC, pel que més endavant compartirem els resultats i les recomanacions més rellevants en un post.