PRESENTACIÓ DE L’INFORME SOBRE LES POLÍTIQUES ACTIVES I INSTRUMENTS DE DESENVOLUPAMENT DE L’OCUPACIÓ A LES COMUNITATS AUTÒNOMES ESPANYOLES

El passat divendres dia 13, tingué lloc al Cercle d’Economia de Barcelona una presentació molt interessant: “l’Informe sobre les polítiques actives i instruments de desenvolupament de l’ocupació a les Comunitats Autònomes espanyoles” (https://www.icerda.org/wp-content/uploads/2019/12/Documento-general-2019-12_vDEF.pdfelaborat per l’Institut Cerdà en el marc de lObservatori sobre les polítiques actives d’ocupació Jordi Mercader. 

Paga la pena destacar que una de les principals conclusions d’aquest informe és que, malgrat l’esforç pressupostari que suposen les polítiques actives d’ocupació (6.100 Milions €/any)  i la magnitud social del problema (l’atur), existeix un greu dèficit en la qualitat i transparència de la informació i, per tant, en la rendició de comptes. 

En aquest sentit, amb les dades que avui dia publiquen les administracions, malgrat es poden començar a valorar lefectivitat de les PAE, el verdaderament rellevant és que no és possible construir un observatori integral, sistemàtic i fiable, que compari la eficiència de les polítiques actives d’ocupació de les diferents CCAA. 

Els comentaris estan tancats.