Premis EPSA 2017

‘Un sector públic innovador en 2017 – Noves solucions a problemes complexos’, és el tema dels premis EPSA 2017, que volen distingir les solucions innovadores de les administracions públiques que responen amb eficàcia i eficiència als complexos reptes actuals.
Els premis, oberts fins al 13 d’abril, es divideixen en tres categories diferents en funció del nivell de l’administració:

  • Categoria 1: Projectes presentats per les organitzacions de nivell europeu o nacional.
  • Categoria 2: Projectes presentats per les organitzacions de nivell regional.
  • Categoria 3: Projectes presentats per les organitzacions de nivell supra-local o local.

La convocatòria, si bé està oberta a per institucions del sector públic europeu de tots els nivells administratius, empreses i agències públiques, i associacions publicoprivades, requereix que el sol·licitant principal sigui una institució o autoritat del sector públic, mentre que els socis poden ser companyies privades, ONG i altres institucions.
Més informació a:

http://www.epsa2017.eu/

Font: Butlletí dels governs locals i d’Europa, Diputació de Barcelona.